Gemstone

Perle od prirodnog dragog kamenja uključuju dijamante, rubine, safire, smaragde, opale, žadeite, uzajamne kupce, turmaline, granate, kristale, agate, kalcedon, fluorite, opsidijan, malahit, suncokret, akvamarin, olivin, lapis lazuli, topaz, graptolit, kamen Tianhe, opal, spinel , Haoshi, topaz, rubrum, Tianyan, koralji, jantar, Jasper bijeli žad, kamen Shoushan, Bloodstone, tirkiz, heliolit, moonstone, Dongling kamen, itd. Uopšteno govoreći, perle od prirodnog kamena su najljepši i najcjenjeniji kamen, a to je rijetko. Sadrži dvije vrste dragulja i žada u užem smislu. U užem smislu, dragulj se odnosi na monokristalni mineral sa prirodnom supstancom (kao što je dijamant) ili spojem (poput kristala). Žad je vrsta polikristalne stijene koja se sastoji od jednog minerala ili raznih minerala.